Home » 2017 » Září

Monthly Archives: Září 2017

Projekt Škola v Krásné Hoře pro velký svět

Naše škola realizuje od 1.9.2017 projekt spolufinancovaný Evropskou unií pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007484.

 

1. školní den

Dne 4. 9. 2017 v 9:00 hodin se sešli všichni žáci naší školy na slavnostním zahájení školního roku 2017/2018. Pro 5 žáků byl tento den opravdu slavnostní. Byl to totiž jejich první školní den. Sešli jsme se ve staré škole, ale v novém kabátku. Nejenže se změnily počty žáků na celkový počet 16, ale došlo i k mnohým změnám v učitelském sboru. Na slavnostním zahájení se sešli nejen žáci první třídy, ale i celé školy. Přivítat nový školní rok s námi přišel pan starosta, který si připravil pro žáky první třídy krásnou knihu, dále jsme mohli přivítat i početné obecenstvo z řad rodičů. Většina žáků se do školy těšila, pevně věříme, že společnými silami se nám podaří naši školu dále zlepšovat a děti zde najdou nejen kvalitní zázemí, ale budou moci rozvíjet své schopnosti a dovednosti co nejlépe. Děkujeme všem, kteří s námi tyto chvíle prožili, a doufáme, že ještě prožijí. Na první školní den můžete zavzpomínat v našem videu a fotogalerii.

 

 

20170904_110142.jpg 20170904_110114.jpg 20170904_103222.jpg 20170904_102606.jpg 20170904_102316.jpg 20170904_102257.jpg 20170904_102241.jpg 20170904_102227.jpg 20170904_102003.jpg 20170904_102934.jpg 20170904_094748.jpg 20170904_095017.jpg 20170904_094924_002.jpg 20170904_095009.jpg 20170904_094541.jpg 20170904_094515.jpg 20170904_093718.jpg 20170904_093008.jpg 20170904_092204.jpg 20170904_092117.jpg 20170904_092055.jpg 20170904_092010_001.jpg 20170904_091404.jpg 20170904_091333.jpg 20170904_091331.jpg 20170904_091327.jpg 20170904_091325.jpg 20170904_091320.jpg 20170904_091206.jpg 20170904_091203.jpg 20170904_091200.jpg 20170904_091155.jpg 20170904_091122.jpg 20170904_091118.jpg 20170904_091058.jpg 20170904_091051.jpg 20170904_091046.jpg 20170904_091031.jpg 20170904_091006.jpg 20170904_090956.jpg 20170904_090701.jpg 20170904_090340.jpg 20170904_093749.jpg

1. den ve školce

Po prázdninách jsme ve třídě Koťátek s radostí přivítali pět nováčků i děti, které již naši školku dobře znají. Nové děti přicházely s menšími obavami a došlo i na slzičky. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a děti i paní učitelky si první den užily s úsměvem na tváři.

20170904_105808.jpg20170904_103511.jpg 20170904_103820.jpg 20170904_103833.jpg 20170904_103840.jpg 20170904_103849.jpg 20170904_103904.jpg 20170904_105429.jpgIMG_20170906_093756.jpg IMG_20170906_093640.jpg IMG_20170906_073342.jpg IMG_20170906_071922.jpg IMG_20170906_070504.jpg 20170904_104107.jpg 20170904_104118.jpg 20170904_104144.jpg 20170904_104221.jpg 20170904_104304.jpg 20170904_104735.jpg 20170904_104802.jpg 20170904_104818.jpg 20170904_104917.jpg 20170904_104923.jpg 20170904_105141.jpg 20170904_105338.jpg 20170904_105518.jpg 20170904_105721.jpg 20170904_105902.jpgIMG_20170904_095243.jpg IMG_20170904_095315.jpg IMG_20170904_095335.jpg IMG_20170904_095409.jpg IMG_20170904_095439.jpg IMG_20170904_095545.jpg

Informace pro rodiče MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je od 1.1.2021 zrušena.

Provoz MŠ

po – pá: 6.40 – 15.30

Příchod dětí do MŠ: do 8.00 !

Odchod dětí z MŠ:

po obědě: 11.45 – 12.15
po odpolední svačině: od 14.15 do 15.30

Rodiče jsou povinni předávat děti učitelům do třídy osobně a také si je osobně ze třídy vyzvedávat.

Omlouvání dětí a odhlašování obědů na tentýž den je možné do 7.30 hod. (telefonicky nebo emailem), na následující dny kdykoli během dne.

Režim dne v MŠ

06.40 – 09.15 hry dle volby dětí, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti

09.15 – 11.15 pobyt venku

11.15 – 11.45 hygiena, oběd

11.45 – 12.30 příprava ke spánku (odpočinku)

12.30 – 14.00 odpočinek (13.40 – 14.00 činnosti s předškoláky)

14.00 – 15.30 probouzení dětí, svačina, hry dle volby a přání dětí

Režim dne se přizpůsobuje aktuálním potřebám mateřské školy (např. nepříznivé počasí pro pobyt venku, akce MŠ – divadelní vystoupení, fotografování…)

Mimo provoz mateřské školy zodpovídá za své dítě zákonný zástupce.

 

Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

Co potřebují děti do družiny?

  • odpolední svačinu, pitný režim je zajištěn školou
  • převlečení a obuv na pobyt venku
  • náhradní tričko, ponožky, příp. tepláky – vše v látkovém sáčku
  • 1 balení papírových kapesníků, 1 balení papírových utěrek (přinést do konce září)

Režim školní družiny

Ranní provoz: 7:00 – 8:00.
Odpolední provoz: 11:45 – 15.30.

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Každou nepřítomnost nebo jiný odchod než je uveden v zápisním lístku, je nutno omluvit předem písemně, SMS zprávou nebo emailem. Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

Přihlašování a odhlašování žáků

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (Zápisní lístek).
Odhlášení žáka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu