Home » 2019

Yearly Archives: 2019

Projektový den – vánoční čas

Ve čtvrtek 19.12.2019 jsme si ve škole udělali projektový den na téma vánoční čas.

Čert a Mikuláš 4.12.2019

Již 4. 12. 2019 se u nás ve školce a škole ozvalo řinčení čertovského řetězu a zvonění Mikulášské rolničky. Čerti již věděli, že hříšníků bude další den více než dostatek a tak si naši školu vybrali předčasně již tento den.

Čert měl obrovské pekelné vidle, chlupaté tělo a dlouhé uši a byl ovázán velikým řetězem. Šel z něj sice veliký strach, ale Mikuláš nám několikrát ukázal, že je čert poměrně ochočený.

Každé dítě v doprovodu paní učitelky předstoupilo před Mikuláše, který měl o všech záznamy v knize hříchů. Peklo i nebe vědělo skutečně všechno a nebylo možné cokoliv zapírat. Vzhledem k tomu, že v naší škole jsou jenom samé hodné děti, byl Mikuláš spokojený a každého obdaroval balíčkem plným dobrot a vitamínů. Jenom čert se celou dobu vztekal, že si nikoho nemůže odnést do pekla.

Po jejich odchodu zůstal na místě ještě štiplavý kouř a plno pekelných sazí. Budeme doufat, že i nadále budou naše děti hodné, že nebude důvod, aby čert svůj pytel některým hříšníkem naplnil.

 

 

Rozsvícení vánočního stromu a jarmark

V sobotu 30.11.2019 v podvečer jsme se sešli na tradičním místě u kostela v Krásné Hoře na již tradičním slavnostním rozsvícení vánočního stromu a jarmarku pořádaném naší školou.

Vánoční jarmark zahájil tento slavnostní podvečer již v 15:30, v 16h pronesli srdečné i upřímné proslovy pan starosta a paní ředitelka školy. Děti a paní učitelky z naší školy pak začaly pět vánoční písně. Také flétničky našich žákyň trénované panem Šnýdlem ze ZUŠ Lipnice nad Sázavou navodily krásnou vánoční atmosféru, děkujeme. Pomalu se stmívalo a tóny krásných písní se rozléhaly po Krásné Hoře, nastal čas odpočítat rozsvícení vánočního stromu a za tónů písně Srdce nehasnou a zpěvu božského Karla Gotta tichounce rozjímat a dojímat se v den poslední před nastávajícím adventem.

Děkujeme všem rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům a přátelům školy za to, že se na nás přišli tak v hojném počtu (více než 100 diváků) podívat a písně si s námi zazpívat.

Děkujeme panu starostovi Václavu Kadlecovi a zastupitelům obce za podporu školy, hasičům za pomoc při přípravách zajištění akce, rodičům, kteří napekli cukroví, či jinak přiložili ruku k dílu, paním učitelkám a pracovníkům školy, kteří se na nácviku písní a přípravě jarmarku podíleli a v neposlední řadě všem, kteří do puntíku vykoupili náš jarmark, v lásce se přišli podívat a byli tu jednoduše s námi. Jen s vámi všemi byl tento večer tak krásný a energie, kterou nám všem děti předaly se tak i dětem několikrát vrátila zpátky. A to je moc dobře, protože děti jsou naší nadějí, budoucností, láskou, smyslem života.

DĚKUJEME!!!

 

Strašidelný lampionový průvod 14.11.2019

Strašidelný lampionový průvod

  1. 11. 2019 se sešly děti, jejich rodiče a prarodiče před budovou školy, kde se zúčastnily akce ,, STRAŠIDELNÝ PRŮVOD – PO STOPÁCH DÝNĚ

Vyzbrojeni lampiony se nejdříve vypravily po cestě lemované strašidelnými lucerničkami ke kostelu, kde měly za úkol najít písemný vzkaz ,,zoufalé matky dýně“

Tajemný vzkaz ze záhrobí poslal celou skupinu ke hřbitovu. Na cestu si každý mohl svítit lampionem. Uprostřed stromořadí, které vede až ke hřbitovu, čekal na děti úkol: Najít paní dýni  její poztrácené děti. Do ticha noci se již z dálky nesl nářek matky dýně, která je marně hledala.

Poté co byly všechny malé dýně nalezeny, čekal na děti poslední úkol: donést dýně k jejich matce a vložit je do její dýňové kapsy. Lampion už musel zůstat zhasnutý a děti se orientovaly pouze podle lucerniček. Překvapily hlavně nejmenší děti, které se na cestu rozhodly jít úplně samy. Za splnění úkolu, dostaly zlatou minci a obrázek. Matka dýně byla nadšená, své děti vítala a s námi všemi se rozloučila a vydala se na cestu za hřbitov, aby své děti uložila ke spánku.

Také všichni účastníci náročné strašidelné cesty se pod rouškou tmavé noci začali rozcházet ke svým domovům.

Strašidelný týden ve školce

První sníh 12.11.2019

Umíme počítat i v maskách

Drakiáda 2019

Dne 23.10.2019 ozdobili oblohu nad Krásnou Horou létající draci, kteří odstartovali již tradiční školní DRAKIÁDU. S obavou jsme čekali, zda se počasí umoudří a pošle nám alespoň trochu větru. Naštěstí jsme se dočkali a větřík si s našimi draky ve větru líbezně pohrával. Přišli se podívat téměř všechny maminky, tatínkové i sourozenci. Pečlivá porota vše pečlivě zaznamenávala a tak mohl být na závěr odměněn dráčkovým perníčkem jak nejvýše létající drak, tak drak, který byl nejveselejší i drak, kterého si děti samy doma vymalovaly. S prázdnou ovšem neodešel nikdo. Všechny děti si domů odnesly vzpomínkový diplom, dráčka z perníku i kinder vajíčko. Rodiče se zapojili do opékání buřtíků a tak byla odměna dvojnásobná. Velice spokojeni se za postupného stmívání všichni rozešli do svých domovů.

Pouštíme draka :-)

Farma v Březince 27.9.2019

V pátek 27.9. jsem společně (Zš + Mš) nasedli na autobus a dojeli do Březinky, kde na nás čekal pan Beránek se svým synem Šimonem. Měli jsme možnost navštívit jejich rodinnou farmu. Uvítal nás bílý pejsek, slepice a kozy, které se pásly na dvoře. V zadní části zahrady jsme se pak mohli projít v ohradě, ve které jsme měli možnost pohladit koníky, oslíky, ovečky i kravičky.

Pan Beránek nám ukázal jak vypadá měsíční i roční telátko, osedlal nám i oslíka a každého z nás povozil.

Zpět jsme se pak vrátili lesní cestou pěšky. Příjemně unaveni a plni dojmů jsme si pak pochutnali na palačinkách, které nám připravila naše paní kuchařka.

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu