Home » Články zveřejněné autorem Ing. Bohumil Marek (Page 3)

Author Archives: Ing. Bohumil Marek

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2021/22

Karolínka si připravila projekt do čtení

Čarodějnický den v ZŠ

Ve čtvrtek 29.4.2021 jsme měli v naší škole čarodějnické vyučování.

Našim žákům se na něm nejvíce líbilo (citace z písemného hodnocení žáků):

 • soutěže z českého jazyka a matematiky
 • vystoupení holek z 1. a 2. ročníku
 • hádanky pro paní ředitelku
 • čarování a zaklínadla
 • diplomy a odměny
 • vystoupení na hudební nástroje

…prostě všechno bylo super!

 

Na závěr přidáváme jedno zaklínadlo od Péti:

Maktábus, faktábus, teleportus, jafádus, ať seš v zoosus.

PS: Nečtěte nahlas! Neručíme za případné teleportace tímto zaříkadlem způsobené 🙂

Nahlédnutí do hodiny čtení tentokráte čarodějnické

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2021/22

Tabulka výsledků zápisu do 1. třídy

Informace k provozu škol od 3. 5. 2021

Změny zaslané 30.4.2021:

 

Původní vydání:

Pojďme nahlédnout do hodiny čtení

 

Informace k nástupu žáků do školy od 12.4.2021

Od pondělí 12. dubna 2021 mohou nastoupit do naší školy všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ za podmínky povinného testování antigenním testem 2x týdně vždy v  pondělí a ve čtvrtek a nošení chirurgických roušek nebo respirátorů.

Do MŠ mohou za podmínky povinného testování docházet předškoláci a děti pedagogických pracovníků. Roušky nejsou pro děti v MŠ povinné.

Bližší informace byly všem rodičům sděleny telefonicky.

Těšíme se na vás 🙂

 

Leták pro rodiče

Leták pro děti

Testování přehled postupů

 

———————————————————————————————————————————
Testování nemusí podstoupit žák, jehož zákonný zástupce doloží, že

a) žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, …
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

———————————————————————————————————————————
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

———————————————————————————————————————————

 

Zápis do MŠ 2021/22

Zde můžete otevřít elektronickou přihlášku k zápisu do MŠ – elektronická přihláška MŠ Krásná Hora

 

 

Zápis do 1. třídy

Od 1. do 16. dubna 2021 můžete podávat žádosti k zápisu způsoby níže.

Způsoby podání žádosti

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • odesláním elektronické přihlášky k zápisu do ZŠ – elektronická přihláška ZŠ Krásná Hora
 • do datové schránky školy … uzpmena,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu … skola@zsms.krasnahora.cz,
 • poštou na adresu … Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora u HB (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole (po domluvě s ředitelkou školy)

 

Vše potřebné k zápisu do 1. třídy naší školy naleznete v tomto článku.

 

 

 

 

Pro tisk dokumentů použijte nejprve ikonu otevření

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu