Home » Články zveřejněné autorem Učitelka MŠ (Page 2)

Author Archives: Učitelka MŠ

Fotogalerie – říjen 2017 v MŠ a ŠD

Fotografie-0808.jpg Fotografie-0807.jpg Fotografie-0806.jpg Fotografie-0805.jpg Fotografie-0804.jpg Fotografie-0803.jpg Fotografie-0802.jpg Fotografie-0801.jpg Fotografie-0800.jpg

DSCN2626.JPG Fotografie-0811.jpg IMG_20171003_105157.jpg IMG_20171003_104233.jpg

Fotogalerie – září 2017 v MŠ

DSCN2577.JPG DSCN2576.JPG DSCN2575.JPG DSCN2574.JPG Fotografie-0797.jpg Fotografie-0796.jpg Fotografie-0795.jpg Fotografie-0794.jpg Fotografie-0793.jpg Fotografie-0792.jpg

Fotogalerie – kroužek golfu

DSCN2795.JPG DSCN2794.JPG DSCN2793.JPG

Projektové dny v MŠ – Dušičky

Ve dnech 1. 11. 2017 – 3. 11. 2017 proběhl v MŠ projekt s názvem Dušičky.

Děti i paní učitelky přišly tématicky oblečeny. Děti si vyrobily strašidla z plastových kelímků a papírových kapesníčků, zahrály si na duchy a strašidla, naučily se nové písničky, básničky a tanečky. Postupně jsme si vyzdobily třídu výrobky, vykouzlily bublající lektvar a ochutnaly strašidelný pudink. Také jsme navštívily místní hřbitov, kde jsme zapálily svíčky a dozvěděly se, proč se slaví Dušičky.

Při projektu jsme se všichni pobavili a vše si náležitě užili.

Fotografie-0836.jpg Fotografie-0833.jpg Fotografie-0832.jpg Fotografie-0830.jpg Fotografie-0828.jpg Fotografie-0827.jpg Fotografie-0826.jpg Fotografie-0825.jpg Fotografie-0824.jpg Fotografie-0823.jpg Fotografie-0822.jpg Fotografie-0821.jpg Fotografie-0820.jpg Fotografie-0819.jpg Fotografie-0818.jpg Fotografie-0817.jpg Fotografie-0816.jpg DSCN2740.JPG DSCN2722.JPG Fotografie-0810.jpg Fotografie-0809.jpg Fotografie-0799.jpg Fotografie-0798.jpg

Drakiáda

V pátek 20. 10. 2017 se uskutečnila Drakiáda. Paní učitelky společně s dětmi a jejich rodiči vyrazili na pole, kde se všichni snažili, aby jejich drak vylétl co nejvýše. Počasí nám velmi přálo. Sluníčko svítilo a vítr pofukoval. Draci vesele poletovali nad našimi hlavami. Jelikož nám vyhládlo, odebrali jsme na dětské hřiště, kde jsme si opekli buřtíky. Děti si pohrály a dospělí popovídali. Každý si přišel na své a nikdo nespěchal domů. Spokojenost účastníků byla pro nás tou největší odměnou ☺

PA200069.JPG PA200068.JPG PA200063.JPG PA200061.JPG PA200060.JPG PA200058.JPG PA200055.JPG PA200052.JPG PA200049.JPG PA200043.JPG PA200042.JPG Fotografie-0814.jpg Fotografie-0813.jpg Fotografie-0812.jpg PA200016.JPG

Návštěva seniorů v MŠ

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 do naší MŠ zavítaly seniorky z Denního stacionáře Světlá nad Sázavou. Bylo to naše první setkání.  Děti s radostí nachystaly pohoštění a poté netrpělivě očekávaly příjezd babiček. Společný program jsme začali představením se, následovalo krátké pásmo říkanek a písniček dětí. Vše jsme zakončili společným navlékáním korálků, které si seniorky odvezly na památku. Děti na oplátku dostaly krásnou pavučinu s milými pavoučky, která nám zdobí třídu.
Bezprostřednost dětí a touha stáří po společnosti měla za výsledek úsměv na tváři všech.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další společné setkání.

DSCN2792.JPG

DSCN2791.JPG

1. den ve školce

Po prázdninách jsme ve třídě Koťátek s radostí přivítali pět nováčků i děti, které již naši školku dobře znají. Nové děti přicházely s menšími obavami a došlo i na slzičky. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a děti i paní učitelky si první den užily s úsměvem na tváři.

20170904_105808.jpg20170904_103511.jpg 20170904_103820.jpg 20170904_103833.jpg 20170904_103840.jpg 20170904_103849.jpg 20170904_103904.jpg 20170904_105429.jpgIMG_20170906_093756.jpg IMG_20170906_093640.jpg IMG_20170906_073342.jpg IMG_20170906_071922.jpg IMG_20170906_070504.jpg 20170904_104107.jpg 20170904_104118.jpg 20170904_104144.jpg 20170904_104221.jpg 20170904_104304.jpg 20170904_104735.jpg 20170904_104802.jpg 20170904_104818.jpg 20170904_104917.jpg 20170904_104923.jpg 20170904_105141.jpg 20170904_105338.jpg 20170904_105518.jpg 20170904_105721.jpg 20170904_105902.jpgIMG_20170904_095243.jpg IMG_20170904_095315.jpg IMG_20170904_095335.jpg IMG_20170904_095409.jpg IMG_20170904_095439.jpg IMG_20170904_095545.jpg

Informace pro rodiče MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je od 1.1.2021 zrušena.

Provoz MŠ

po – pá: 6.40 – 15.30

Příchod dětí do MŠ: do 8.00 !

Odchod dětí z MŠ:

po obědě: 11.45 – 12.15
po odpolední svačině: od 14.15 do 15.30

Rodiče jsou povinni předávat děti učitelům do třídy osobně a také si je osobně ze třídy vyzvedávat.

Omlouvání dětí a odhlašování obědů na tentýž den je možné do 7.30 hod. (telefonicky nebo emailem), na následující dny kdykoli během dne.

Režim dne v MŠ

06.40 – 09.15 hry dle volby dětí, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti

09.15 – 11.15 pobyt venku

11.15 – 11.45 hygiena, oběd

11.45 – 12.30 příprava ke spánku (odpočinku)

12.30 – 14.00 odpočinek (13.40 – 14.00 činnosti s předškoláky)

14.00 – 15.30 probouzení dětí, svačina, hry dle volby a přání dětí

Režim dne se přizpůsobuje aktuálním potřebám mateřské školy (např. nepříznivé počasí pro pobyt venku, akce MŠ – divadelní vystoupení, fotografování…)

Mimo provoz mateřské školy zodpovídá za své dítě zákonný zástupce.

 

Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

Co potřebují děti do družiny?

  • odpolední svačinu, pitný režim je zajištěn školou
  • převlečení a obuv na pobyt venku
  • náhradní tričko, ponožky, příp. tepláky – vše v látkovém sáčku
  • 1 balení papírových kapesníků, 1 balení papírových utěrek (přinést do konce září)

Režim školní družiny

Ranní provoz: 7:00 – 8:00.
Odpolední provoz: 11:45 – 15.30.

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Každou nepřítomnost nebo jiný odchod než je uveden v zápisním lístku, je nutno omluvit předem písemně, SMS zprávou nebo emailem. Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

Přihlašování a odhlašování žáků

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (Zápisní lístek).
Odhlášení žáka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu