Badatelská vycházka

děti v přírodě pozorují vodu z potoka ve válci

Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme vyrazili na badatelskou vycházku do přírody.

Děti se naučily používat buzoly a kompasy s mapou, pozorovali jsme broučky, poznávali rostliny, stromy a jiné přírodniny, také jsme provedli odběr vzorků lesní půdy a vody v potoce.

Každá dvojice si z procházky odnesla tajnou věc, o které pak sepsala povídání.

VIDEO  ZDE