Home » Školní družina » Informace (šd) » Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

Co potřebují děti do družiny?

  • odpolední svačinu, pitný režim je zajištěn školou
  • převlečení a obuv na pobyt venku
  • náhradní tričko, ponožky, příp. tepláky – vše v látkovém sáčku
  • 1 balení papírových kapesníků, 1 balení papírových utěrek (přinést do konce září)

Úplata ve školní družině

Úplata za docházku do ŠD činí  100 Kč měsíčně. Platí se ročně: 1000 Kč (září – červen).
Slouží k vybavení ŠD (výtvarný materiál, odměny, hračky …).
Je splatná do 30. 9. 2020 na účet školy 181329592 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD Jméno Příjmení žáka.
Pokud za dítě není úplata uhrazena, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Režim školní družiny

Ranní provoz začíná v 6.45 hodin ve třídě MŠ. V 7.30 odchází děti s vychovatelkou do školní družiny.
Odpolední provoz začíná v 11.45 hod. (v pátek ve 12.40) a končí v 15.45 hodin. Do 15.00 hodin
jsou děti ve školní družině, poté přechází do třídy MŠ.

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Každou nepřítomnost nebo jiný odchod než je uveden v zápisním lístku, je nutno omluvit předem písemně, SMS zprávou nebo emailem. Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

Přihlašování a odhlašování žáků

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (Zápisní lístek).
Odhlášení žáka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.

 

Ke stažení:
Informace pro rodiče ŠD 2017

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu