Projekt Škola v Krásné Hoře pro velký svět

Naše škola realizuje od 1.9.2017 projekt spolufinancovaný Evropskou unií pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007484.