Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

malé i v modrém kolečku

Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty k předškolnímu vzdělávání tyto děti:

R.Č. 2019/01
R.Č. 2019/02
R.Č. 2019/03