Home » Školní družina

rubrika ... Školní družina

Krásná Hora a děti ze ZŠ

Poznáváme obec Krásná Hora

Dne 10. 10. 2020 jsme se se žáky ZŠ vydali ke zvonici, kde na nás již čekal pan Dolejší. Stal se od této chvíle naším průvodcem po krásnohorské historii.

První historická budova, kterou jsme navštívili, byla bývalá márnice, kde je v současné době vybudované malé muzeum. Zde jsme se seznámili na archívních fotografiích s některými historickými i nedávnými významnými akcemi, které se v Krásné Hoře odehrály.

Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do zvonice.

Zde jsme se seznámili se jmény jednotlivých zvonů, dozvěděli jsme se jejich účel a již víme, při kterých příležitostech jsou využívány.

Mohli jsme se všech zvonů dotknout a také jsme se mohli podívat z okénka zvonice.

Poslední zastávkou byla návštěva kostela sv. Jana Křtitele.  Zde jsme se mohli seznámit s účelem zpovědnice a také již víme, kde je v kostele hrobka. Prohlédli jsme si křížovou cestu, oltář a vystoupali po schodech na kůr, kde jsou umístěné varhany, na které nám náš průvodce zahrál několik tónů jako ochutnávku. Na závěr jsme hledali symbol, který dodnes nebyl rozluštěn.

Plni zážitků a obdarováni zajímavými suvenýry jsme se pak vrátili zpět do školy, kde jsme pokračovali v pátrání po významu tajemného symbolu.

Byli jsme moc rádi, že nám obecní úřad vyšel vstříc a dovolil nám všechny prostory navštívit. Ještě jednou také děkujeme našemu průvodci.

Mozolov

Výlet do Mozolova

Dne 8.10. 2020 jsme se vydali se školní družinou do Mozolova, kde jsme chtěli navázat na výuku 5. třídy o obnovitelných energetických zdrojích.

V Mozolově se nachází solární elektrárna.

Měli jsme možnost si z bezprostřední blízkosti prohlédnout solární panely snad ze všech stran a společně jsme si povídali o významu takovéto elektrárny.

Po cestě jsme si také vyzkoušeli naší vlastní zásobu energie, když jsme si dávali závody v obtížném terénu. Plni vědomostí jsme se příjemnou vycházkou opět vrátili do družiny.

Sbírání hub – září 2020

V září jsme se s dětmi MŠ i ZŠ vypravili do lesa hledat houby. Kromě hub jsme měli možnost v lese pozorovat mraveniště a na louce včelí úly. Každý, kdo si přinesl do košíček neodcházel z lesa s prázdnou – pro každého se našla houbičk

a. Bylo to skvělé lesní dobrodružství.

Drakiáda 2019

Dne 23.10.2019 ozdobili oblohu nad Krásnou Horou létající draci, kteří odstartovali již tradiční školní DRAKIÁDU. S obavou jsme čekali, zda se počasí umoudří a pošle nám alespoň trochu větru. Naštěstí jsme se dočkali a větřík si s našimi draky ve větru líbezně pohrával. Přišli se podívat téměř všechny maminky, tatínkové i sourozenci. Pečlivá porota vše pečlivě zaznamenávala a tak mohl být na závěr odměněn dráčkovým perníčkem jak nejvýše létající drak, tak drak, který byl nejveselejší i drak, kterého si děti samy doma vymalovaly. S prázdnou ovšem neodešel nikdo. Všechny děti si domů odnesly vzpomínkový diplom, dráčka z perníku i kinder vajíčko. Rodiče se zapojili do opékání buřtíků a tak byla odměna dvojnásobná. Velice spokojeni se za postupného stmívání všichni rozešli do svých domovů.

Procházka ŠD

Přehled plateb pro školní rok 2019/2020

Přehled plateb pro školní rok 2018/2019

Úhrada stravného

Pro úhradu stravného je nutné zřídit si svolení k inkasu na vašem bankovním účtu
ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a stravné.
Nastavte si dostatečný měsíční limit pro strhnutí platby.

Úhrady za stravné se pak strhnou příkazem k inkasu na základě vyúčtování skutečně odebrané stravy za předchozí měsíc a to nejpozději 20. dne kalendářního měsíce.

ŠD

Úplata ve výši 100 Kč/měsíc.

Platby budou probíhat pololetně. Platbu proveďte prosím jednoduchým příkazem k úhradě ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a ŠD.

Splatnost úplaty je do 30. 9. 2019 – platba září – prosinec tzn. 400 Kč.

do 31. 1. 2020 – platba leden – červen tzn. 600 Kč.

Úplata ve výši 250 Kč/měsíc.

Platby budou probíhat trvalým příkazem měsíčně a to nejpozději 20. dne kalendářního měsíce.

Platbu proveďte prosím ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a MŠ.

 

O platbách za školní výlet, plavecký výcvik, kroužky, budete informovaní individuálně vyučujícími.

Mlsací výlet 14.6.2019

V pátek 14.6.2019 jsme se vydali na ,,MLSACÍ VÝLET,, do HB. Součástí výletu byl také nácvik elementární finanční gramotnosti. Při cestě autobusem si každé z dětí zakoupilo jízdenku. V HB jsme navštívili pizzerii, cukrárnu, pekárnu. Další zastávkou bylo dětské hřiště. Všichni jsme byli moc spokojeni jak jsme tuto akci zvládli.

Karel IV. na hradě Lipnici nad Sázavou

V pondělí 28.5.2019 jsme se s družinou vydali linkovým autobusem do Lipnice nad Sázavou, kde na nás čekalo představení o Karlu IV. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života panovníků, rytířů i obyčejných lidí, kteří žili ve středověku. Vyzkoušeli jsme si vyrobit lněnou přízi, rytířskou zbroj. počasí se nám na dnešní den umoudřilo 🙂 Moc jsme si výlet užili a jsme opět o trošku moudřejší 🙂

ČARODĚJNICKÝ REJ 30.6.2019


Poslední den v dubnu byl jako každý rok ve znamení „Čarodějnic“.

Úterý 30.4.2019 si děti ze školky a školy pořádně užily. Již od rána byla škola plná čarodějnic a čarodějů.

Celý den se konal v duchu kouzel a činností na toto téma.  Mnozí pokračovaly v čarodějnickém reji ještě ve školní družině. Děti plnily spoustu kouzelnických úkolů, za které dostaly čarodějnický diplom.

Činnosti: – výroba čarodějnice, míchání lektvarů, podlézání koštěte, hod ropuchou do bažiny, chytání pavouků, hod na netopýra, let na koštěti, běh v osmimílových botách

Celý den jsme si všichni užili a už se těšíme na příští rok.

Pozvánka ,,KOBLÍŽEK NA VANDRU“

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE DIVADLA, HUDBY A TANCE 29.5.2019 v 15:30 NA VYSTOUPENÍ HUDEBNĚ-POHYBOVO-DRAMATICKÉHO KROUŽKU S PŘÍBĚHEM ,,KOBLÍŽEK NA VANDRU“ VYSTOUPENÍ PROBĚHNE V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY A
BUDE DOPROVÁZENÉ TANEČNÍM A PĚVECKÝM PROGRAMEM
TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu