Home » Školní družina » Informace (šd)

rubrika ... Informace (šd)

Přehled plateb pro školní rok 2020/2021

Přehled plateb pro školní rok 2020/2021

Úhrada stravného

Pro úhradu stravného je nutné zřídit si svolení k inkasu na vašem bankovním účtu
ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a stravné.
Nastavte si dostatečný měsíční limit pro strhnutí platby.

Úhrady za stravné se pak strhnou příkazem k inkasu na základě vyúčtování skutečně odebrané stravy za předchozí měsíc a to nejpozději 20. dne kalendářního měsíce.

ŠD

Úplata ve výši 100 Kč/měsíc.

Platby budou probíhat 1x ročně ve výši 1000 Kč. Platbu proveďte prosím jednoduchým příkazem k úhradě ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a ŠD.

Splatnost úplaty je do 30. 9. 2020.

Úplata ve výši 300 Kč/měsíc. (od 1.1.2021 ZRUŠENO)

Platby budou probíhat trvalým příkazem měsíčně a to nejpozději 20. dne kalendářního měsíce.

Platbu proveďte prosím ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300  ČSOB

Do poznámky uveďte jméno a MŠ.

 

O platbách za školní výlet, plavecký výcvik, kroužky, budete informovaní individuálně vyučujícími.

PLÁN AKCÍ ŠD pro školní rok 2018/2019

DRAKIÁDA (opékání špekáčků) – středa, 10. 10. 2018 od 16:00 hod.
PROJEKTOVÝ DEN ,,DUŠIČKY,, – říjen/listopad 2018
PODZIMNÍ TVOŘENÍ + LAMPIONOVÝ PRŮVOD – čtvrtek, 25. 10. 2018 od 15:30 hod, průvod od 17:00 hod.
ADVENTNÍ TVOŘENÍ – listopad
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU + VÁNOČNÍ JARMARK – neděle, 2. 12. 2018 od 16:00hod.
ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ – středa, 5. 12. 2018
NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – pátek, 21. 12. 2018
PROJEKTOVÝ DEN ,,TŘI KRÁLOVÉ,, – pondělí, 7. 1. 2019
TVOŘÍME NA KARNEVAL – únor 2019
MĚSÍC PLNÝ KNÍŽEK – březen 2019
NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ KNIHOVNY – březen 2019
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – pondělí – středa, 15. – 17.4.2019
ČAROVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – 30. 4. 2019
BESÍDKA PRO MAMINKY – čtvrtek, 9. 5. 2019 od 15:00
SLAVÍME DEN DĚTÍ – pátek, 1. 6. 2019
ŠKOLNÍ VÝLET – červen 2019
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ – poslední týden v červnu 2019

Uvedený přehled plánovaných akcí školní družiny je pouze orientační.

Může být změněn, doplněn nebo opraven dle aktuálního stavu.

Informace o jednotlivých akcích budou včas zveřejněny na nástěnce a školním internetu.

Předběžný přehled akcí ŠD ve 2. pololetí

březen solná jeskyně HB

11. 4. Pleas HB – výtvarné dílny

30. 4. projektové odpoledne na téma Čarodějnice

2. 5. návštěva služebny městské policie HB

16. 5. návštěva ZZS HB

Na všechny akce konané v HB pojedeme autobusem ve 12.39 hodin, zpět se vracíme v 15.20 hodin. Děti, které se akce nezúčastní, odchází domů po obědě.

Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

Co potřebují děti do družiny?

  • odpolední svačinu, pitný režim je zajištěn školou
  • převlečení a obuv na pobyt venku
  • náhradní tričko, ponožky, příp. tepláky – vše v látkovém sáčku
  • 1 balení papírových kapesníků, 1 balení papírových utěrek (přinést do konce září)

Úplata ve školní družině

Úplata za docházku do ŠD činí  100 Kč měsíčně. Platí se ročně: 1000 Kč (září – červen).
Slouží k vybavení ŠD (výtvarný materiál, odměny, hračky …).
Je splatná do 30. 9. 2020 na účet školy 181329592 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD Jméno Příjmení žáka.
Pokud za dítě není úplata uhrazena, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Režim školní družiny

Ranní provoz začíná v 6.45 hodin ve třídě MŠ. V 7.30 odchází děti s vychovatelkou do školní družiny.
Odpolední provoz začíná v 11.45 hod. (v pátek ve 12.40) a končí v 15.45 hodin. Do 15.00 hodin
jsou děti ve školní družině, poté přechází do třídy MŠ.

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Každou nepřítomnost nebo jiný odchod než je uveden v zápisním lístku, je nutno omluvit předem písemně, SMS zprávou nebo emailem. Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

Přihlašování a odhlašování žáků

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (Zápisní lístek).
Odhlášení žáka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.

 

Ke stažení:
Informace pro rodiče ŠD 2017

Kontakty školní družiny

Mobil: 720 051 320
Email: druzina@zsms.krasnahora.cz

Kalendář akcí ŠD

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu