Home » Základní škola (Page 2)

rubrika ... Základní škola

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školní roku:1. září 2020 v 8.00 h
Podzimní prázdniny:29. a 30. října 2020
Vánoční prázdniny:23. prosince - 3. ledna 2021
Vyučování začnev pondělí 4. ledna 2021
Vysvědčení 1. pololetí:28. ledna 2021
Pololetní prázdniny:29. ledna 2021
Jarní prázdniny:1. - 7. února 2021
Velikonoční prázdniny: 1. - 5. dubna 2021
Vysvědčení 2. pololetí:30. června 2021
Hlavní prázdninyod čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022začne ve středu 1. září 2021

Zahájení školního roku 2020/2021


Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 (1.-5. ročník).


Provoz od 6:45 do 15:45.

Podrobné informace zaslány rodičům emailem.

 

Manual_k_provozu_skol_skolni_rok_2020-21.pdf

Knihovna v Krásné Hoře

KARNEVAL 25. 2. 2020

V úterý 25. 2. 2020 výzdoba celé školy jasně signalizovala, že nás čeká neobyčejný den. Děti přicházely převlečené v maskách a již od rána nasávaly atmosféru karnevalového  veselí. Děti čekal den plný soutěží, tanečků a zábavy. Atmosféru umocňovaly i barevné světelné efekty a znějící karnevalové rytmy.

Na závěr karnevalu jsme si vyrobili novou karnevalovou masku.

Děti z karnevalu odcházely příjemně unavené s perníkovou medailí a spoustou dobrot.

Byl to opravdu vydařený den.

Návštěva Planetária a knihovny v Havlíčkově Brodě

Dne 6.3.2020 jsme s MŠ a ZŠ společně nasedli do linkového autobusu a vydali se na plánovanou návštěvu Havlíčkova Brodu. Statečně jsme pěšky zdolali kopec linoucí se od Stavební školy až ke škole v ulici Nuselská. Téměř celá škola byla již od rána v kině a tak zde čekali pouze na nás. Měli jsme štěstí, protože jsme mohli u šatny v bedýnce sledovat právě čerstvě přivezené žížaly. Zkoumali jsme půdu, ve které se uchovávají a také to, zda jsou opravdu světloplaché.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny.

Skupina MŠ se usadily ve 3D kině. Na oči si každý nasadil slušivé červené brýle a pak již nic nebránilo ve sledování příběhu s názvem Pidiobři. Strhující příběh malých zvířátek nám přiblížil jejich běžné každodenní starosti, se kterými se potýkají v průběhu celého roku a nastínil nám jejich odlišnosti v různých ročních období.

Skupina dětí ZŠ se usadila do pohodlných polohovacích křesel planetária a sledovala poutavý výklad, ve kterém jsme se dozvěděli o blízkých i vzdálených planetách naší sluneční soustavy, dozvěděli jsme se o hvězdách zvěrokruhu, o různých pohledech na noční oblohu v různých částech naší Země.Měli jsme možnost shlédnout animovaný film Polaris, který nám ozřejmil, jak vypadá život na jednotlivých pólech, co je to stav beztíže a spousty a spousty dalších velice zajímavých a poučných skutečností.

Po obou produkcích následovala občerstvovací přestávka, po které jsme se všichni opět sešli ve svých původních sálech. Malé děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života veverek, větší pak pokládaly nejrůznější otázky a měly díky jejich odpovědím možnost přistát například na Marsu, prozkoumat Jupiter, Saturn a zblízka se seznámit s jeho prstenci. Místy se nám až mírně zatočila hlava. Byli jsme očarováni a jistě příjemně nasyceni mnoha cennými informacemi.

Vzhledem k tomu, že jsme měli ještě časovou rezervu, byli jsme objednaní na krátkou návštěvu krajské knihovny. Paní knihovnice na nás již čekala a nechala naší škole k dispozici celé dětské oddělení. Mohli jsme si listovat knihami, prozkoumávat jejich obsahy a rozdělení, menší děti si v dětském koutku měly možnost pohrát s hračkami. Větší děti tak měly možnost porovnat rozdíl mezi místní knihovnou v Krásné Hoře a knihovnou krajskou.

Ve spodní části budovy jsme si ještě prohlédli model města Havlíčkův Brod.

Plni dojmů a nových poznatků jsme se zcela spokojeni opět vrátili nazpět do školy, kde na nás čekal oběd a od soboty i jarní prázdniny.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2020/21

Manuály ochrany zdraví z MŠMT

V tomto článku vám přinášíme manuály k ochraně zdraví v provozu školy do konce šk. roku 2019/2020 zveřejněné MŠMT.

 

 

 

Informace pro rodiče žáků ZUŠ

Mgr. Marie Opršálová
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

Tisková zpráva z 13. 3. 2020 a přerušení provozu MŠ

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/). 

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ od 16.3.2020

Mimořádné opatření

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu