Sdělení – koronavirus

Covid19

Vzhledem k současné situaci s koronavirem prosíme zákonné zástupce, aby zvážili cesty do zahraničí.
Současně žádáme o zvýšení hygieny. Především pak o zvýšení hygieny rukou.

Žádáme všechny rodiče, aby při zvýšené teplotě dítěte, či příznacích chřipkových onemocnění, ponechali dítě v klidovém režimu doma a konzultovali nemoc s lékařem.

Informace a doporučení ke koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

ředitelka školy, Andrea Marková