Home » 2018 (Page 3)

Yearly Archives: 2018

INFORMACE o zpracování osobních údajů

V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinným od 25.5.2018 zveřejňujeme informace níže.

——————————————————————————————————————————————————————

S D Ě L E N Í

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ni od 25. května 2018 vykonává paní:

Ing. Marcela SYROVÁ
E-mail: marcela.syrova@sms-sluzby.cz
Telefon: +420 731679333

——————————————————————————————————————————————————————

Dále dle nařízení povinně zveřejňujeme

Sazebník úhrad za poskytování informací 

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Škola Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace stanoví

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

a) jednostranná ………………………………………………………. 2 Kč

b) oboustranná ………………………………………………………. 4 Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

a) jednostranná ………………………………………………………. 4 Kč

b) oboustranná ………………………………………………………. 8 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč

4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD ……………………………………………………………………….. 10 Kč
 2. 1 ks DVD …………………………………………………………………….. 20 Kč
 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 20 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu 14 dní od podání předchozí žádosti další žádost.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet školy zveřejněný na http://zsms.krasnahora.cz/kontakty/
 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018-2020.
 5. Sazebník byl schválen ředitelem školy.

 

V Krásné Hoře, dne 21.5.2018

Mgr. Bc. Andrea Marková, MBA, ředitelka školy

Nové lavice a židličky

Do ZŠ jsme zakoupili 8 zbrusu nových lavic a 16 židliček. Nyní máme v každé třídě místo až pro 16 žáků.

20180226_094921.jpg 20180226_094837.jpg 20180226_094805.jpg 20180226_094731.jpg 20180226_094720.jpg

Zimní olympiáda v MŠ

V týdnu od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018 proběhl v MŠ projekt Zimní olympiáda. Děti se dozvěděly základní údaje o olympiádě, učily se poznávat různé sporty a vlajky některých států (především pak vlajku ČR). V pátek jsme vše zakončili školkovou olympiádou, která se konala na zasněžené louce. Děti soutěžily v mnoha disciplínách. Odměnou jim byly zlaté medaile, které si přebraly na stupních vítězů při písničce We are the champions. Dovršením celé olympiády byl poslech české hymny.

Divadlo O strašidelném nádraží

V pondělí 29. 1. 2018 jsme s dětmi navštívily divadlo v HB. Při představení s názvem O strašidelném nádraží se děti s chutí zapojily do děje a báječně se bavily. Po příjezdu do školky jsme se naobědvali, děti si odpočinuly a poté nakreslily moc hezké obrázky se zážitky z divadla.

Navštívil nás Ježíšek

Dne 22. 12. 2017 k nám do školy zavítala velmi vzácná návštěva. Navštívil nás totiž Ježíšek. Byl poslední den před vánočními prázdninami a my jsme se rozhodli, že si tento den opravdu užijeme. Škola byla provoněna vánočním cukrovím, po chodbách zněly příjemné tóny vánočních koled, vánoční stromečky krásně voněly a svítily a nakonec se děti dočkaly i Ježíška. Do školy nám přinesl mnoho pěkných her a stavebnic, se kterými si děti mohou o přestávkách hrát. Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodině Vondrákových za krásné stromky, bez kterých by to opravdu nebylo ono. Děkujeme!!!

IMG_0117.JPG IMG_0116.JPG IMG_0113.JPG

Mikulášská nadílka v ZŠ

Dne 5. 12. 2017 zavítala do naší ZŠ podivná dvojice – Mikuláš a Anděl. Většinou s nimi ještě chodí a nahání největší hrůzu – Čert. Mikuláš ovšem dostal zprávu, že prý do naší školy chodí pouze hodné děti, proto se rozhodli nechat Čerta prozatím v pekle. Mikuláš společně s Andělem nahlédli do knihy hříchů, děti měly připravené krásně namalované obrázky, které předaly Andělovi a ten jim za to nadělil balíček. Mikuláš a Anděl nevynechali dokonce ani paní učitelku s paní ředitelkou, které musely zarecitovat báseň. Nakonec jsme to ale všichni zvládli a i nadále pokračujeme ve škole ve stejném počtu.

 

DSC_0051.JPG DSC_0050.JPG DSC_0049.JPG DSC_0048.JPG DSC_0047.JPG DSC_0044.JPG DSC_0041.JPG DSC_0040.JPG DSC_0039.JPG DSC_0038.JPG DSC_0036.JPG DSC_0032.JPG DSC_0031.JPG DSC_0030.JPG DSC_0029.JPG DSC_0028.JPG DSC_0027.JPG DSC_0026.JPG 20171205_092203.jpg 20171205_091823.jpg

Bubnování s p. Šťastnou

PC130126.JPG PC130121.JPG PC130118.jpg PC130117.jpg PC130115.jpg PC130113.jpg PC130110.jpg PC130109.jpg PC130108.jpg PC130107.jpg PC130106.jpg PC130105.jpg PC130104.JPG PC130103.JPG PC130102.JPG PC130101.JPG PC130098.JPG PC130096.JPG PC130095.JPG PC130094.JPG PC130093.JPG PC130091.JPG PC130090.JPG PC130089.JPG PC130087.JPG PC130086.JPG PC130083.JPG PC130082.JPG PC130080.jpg PC130079.jpg PC130078.jpg PC130077.jpg PC130076.JPG PC130075.JPG PC130074.JPG PC130073.JPG PC130072.JPG PC130071.JPG PC130069.JPG PC130068.JPG PC130067.JPG PC130066.JPG PC130065.JPG PC130064.JPG PC130063.JPG

Vánoce v ŠD a MŠ

IMG_20171220_104655.jpg IMG_20171220_104635.jpg IMG_20171220_104632.jpg IMG_20171220_101442.jpg IMG_20171220_101427.jpg IMG_20171220_101417.jpg IMG_20171220_101409.jpg IMG_20171220_100114.jpg IMG_20171220_100054.jpg IMG_20171218_135821.jpg IMG_20171218_133625.jpg IMG_20171218_133545.jpg

Mikuláš v MŠ

Dne 5. 12. nás v MŠ navštívil Mikuláš s andělem. Děti se na tento den připravily a přišly v čertovském oblečení. Přednesly naučené básničky a zazpívaly a zatančily čertovskou polku. Za odměnu dostaly od Mikuláše a anděla čertovský balíček s dobrůtkami. Mikuláš upozornil děti, že je čert bude po celý rok sledovat a kontrolovat, jestli nezlobí a děti slíbily, že budou hodné a budou hezky poslouchat.

 

DSC_0051.JPG DSC_0050.JPG DSC_0049.JPG DSC_0048.JPG DSC_0047.JPG DSC_0044.JPG DSC_0041.JPG DSC_0040.JPG DSC_0039.JPG DSC_0038.JPG DSC_0036.JPG DSC_0032.JPG DSC_0031.JPG DSC_0030.JPG DSC_0029.JPG DSC_0028.JPG DSC_0027.JPG DSC_0026.JPG 20171205_092203.jpg 20171205_091823.jpg

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu