Home » Články zveřejněné autorem Lucie Barešová (Page 2)

Author Archives: Lucie Barešová

Krásná Hora a děti ze ZŠ

Poznáváme obec Krásná Hora

Dne 10. 10. 2020 jsme se se žáky ZŠ vydali ke zvonici, kde na nás již čekal pan Dolejší. Stal se od této chvíle naším průvodcem po krásnohorské historii.

První historická budova, kterou jsme navštívili, byla bývalá márnice, kde je v současné době vybudované malé muzeum. Zde jsme se seznámili na archívních fotografiích s některými historickými i nedávnými významnými akcemi, které se v Krásné Hoře odehrály.

Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do zvonice.

Zde jsme se seznámili se jmény jednotlivých zvonů, dozvěděli jsme se jejich účel a již víme, při kterých příležitostech jsou využívány.

Mohli jsme se všech zvonů dotknout a také jsme se mohli podívat z okénka zvonice.

Poslední zastávkou byla návštěva kostela sv. Jana Křtitele.  Zde jsme se mohli seznámit s účelem zpovědnice a také již víme, kde je v kostele hrobka. Prohlédli jsme si křížovou cestu, oltář a vystoupali po schodech na kůr, kde jsou umístěné varhany, na které nám náš průvodce zahrál několik tónů jako ochutnávku. Na závěr jsme hledali symbol, který dodnes nebyl rozluštěn.

Plni zážitků a obdarováni zajímavými suvenýry jsme se pak vrátili zpět do školy, kde jsme pokračovali v pátrání po významu tajemného symbolu.

Byli jsme moc rádi, že nám obecní úřad vyšel vstříc a dovolil nám všechny prostory navštívit. Ještě jednou také děkujeme našemu průvodci.

Mozolov

Výlet do Mozolova

Dne 8.10. 2020 jsme se vydali se školní družinou do Mozolova, kde jsme chtěli navázat na výuku 5. třídy o obnovitelných energetických zdrojích.

V Mozolově se nachází solární elektrárna.

Měli jsme možnost si z bezprostřední blízkosti prohlédnout solární panely snad ze všech stran a společně jsme si povídali o významu takovéto elektrárny.

Po cestě jsme si také vyzkoušeli naší vlastní zásobu energie, když jsme si dávali závody v obtížném terénu. Plni vědomostí jsme se příjemnou vycházkou opět vrátili do družiny.

Sbírání hub – září 2020

V září jsme se s dětmi MŠ i ZŠ vypravili do lesa hledat houby. Kromě hub jsme měli možnost v lese pozorovat mraveniště a na louce včelí úly. Každý, kdo si přinesl do košíček neodcházel z lesa s prázdnou – pro každého se našla houbičk

a. Bylo to skvělé lesní dobrodružství.

Fotografie ZÁŘÍ 2020

Knihovna v Krásné Hoře

KARNEVAL 25. 2. 2020

V úterý 25. 2. 2020 výzdoba celé školy jasně signalizovala, že nás čeká neobyčejný den. Děti přicházely převlečené v maskách a již od rána nasávaly atmosféru karnevalového  veselí. Děti čekal den plný soutěží, tanečků a zábavy. Atmosféru umocňovaly i barevné světelné efekty a znějící karnevalové rytmy.

Na závěr karnevalu jsme si vyrobili novou karnevalovou masku.

Děti z karnevalu odcházely příjemně unavené s perníkovou medailí a spoustou dobrot.

Byl to opravdu vydařený den.

Návštěva Planetária a knihovny v Havlíčkově Brodě

Dne 6.3.2020 jsme s MŠ a ZŠ společně nasedli do linkového autobusu a vydali se na plánovanou návštěvu Havlíčkova Brodu. Statečně jsme pěšky zdolali kopec linoucí se od Stavební školy až ke škole v ulici Nuselská. Téměř celá škola byla již od rána v kině a tak zde čekali pouze na nás. Měli jsme štěstí, protože jsme mohli u šatny v bedýnce sledovat právě čerstvě přivezené žížaly. Zkoumali jsme půdu, ve které se uchovávají a také to, zda jsou opravdu světloplaché.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny.

Skupina MŠ se usadily ve 3D kině. Na oči si každý nasadil slušivé červené brýle a pak již nic nebránilo ve sledování příběhu s názvem Pidiobři. Strhující příběh malých zvířátek nám přiblížil jejich běžné každodenní starosti, se kterými se potýkají v průběhu celého roku a nastínil nám jejich odlišnosti v různých ročních období.

Skupina dětí ZŠ se usadila do pohodlných polohovacích křesel planetária a sledovala poutavý výklad, ve kterém jsme se dozvěděli o blízkých i vzdálených planetách naší sluneční soustavy, dozvěděli jsme se o hvězdách zvěrokruhu, o různých pohledech na noční oblohu v různých částech naší Země.Měli jsme možnost shlédnout animovaný film Polaris, který nám ozřejmil, jak vypadá život na jednotlivých pólech, co je to stav beztíže a spousty a spousty dalších velice zajímavých a poučných skutečností.

Po obou produkcích následovala občerstvovací přestávka, po které jsme se všichni opět sešli ve svých původních sálech. Malé děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života veverek, větší pak pokládaly nejrůznější otázky a měly díky jejich odpovědím možnost přistát například na Marsu, prozkoumat Jupiter, Saturn a zblízka se seznámit s jeho prstenci. Místy se nám až mírně zatočila hlava. Byli jsme očarováni a jistě příjemně nasyceni mnoha cennými informacemi.

Vzhledem k tomu, že jsme měli ještě časovou rezervu, byli jsme objednaní na krátkou návštěvu krajské knihovny. Paní knihovnice na nás již čekala a nechala naší škole k dispozici celé dětské oddělení. Mohli jsme si listovat knihami, prozkoumávat jejich obsahy a rozdělení, menší děti si v dětském koutku měly možnost pohrát s hračkami. Větší děti tak měly možnost porovnat rozdíl mezi místní knihovnou v Krásné Hoře a knihovnou krajskou.

Ve spodní části budovy jsme si ještě prohlédli model města Havlíčkův Brod.

Plni dojmů a nových poznatků jsme se zcela spokojeni opět vrátili nazpět do školy, kde na nás čekal oběd a od soboty i jarní prázdniny.

TŘI KRÁLOVÉ 2020

 

TŘI KRÁLOVÉ 10. 1. 2020

 

Téma tří králů provázelo celou školu již při návratu z vánočních prázdnin. Chodby ozdobily podobizny Kašpara, Melichara a Baltazara, děti se seznamovaly s jejich příběhem. Měly možnost debatovat o tom, co je charita, komu a proč je důležité pomáhat. Téma vyvrcholilo 10. 1. 2020, kdy se děti ze ZŠ oblékly za tři krále a pod záštitou Oblastní charity Havlíčkův Brod se vydaly se svou písní  ,,My tři králové jdeme k vám,, na průchod obcí. Téměř v každém domě byly odměněny štědrou koledou a charitní pokladnička se pomalu plnila. Tento rok byl výtěžek z akce 5465Kč. Děti se cítily spokojeně, protože mohly pomoci užitečné a dobré věci,

 

Vánoční besídka ve školce 18. 12. 2019

18.12.2019 probíhala ve školce generální zkouška vánoční besídky.

Besídka byla průřezem jednotlivých témat, které s dětmi společně od září do prosince prožíváme. Prvními diváky byli školáci, kteří si s námi mnohé pasáže zazpívali a na závěr nás odměnili nás potleskem. Když přišla 15. hodina, začala  naše školka připomínat peklo a nejen to! Děti si oblékly černo červené oblečky a proměnily se v malé roztomilé čertíky. Druhá část besídky byla poněkud strašidelná. Děti rodičům a všem svým blízkým sehrály pohádku o zlobivém Péťovi, který se dostal do pekla. Pohádka byla protkána mnoha čertovskými tanečky, které se malým čertím tanečníkům opravdu podařily.

Závěrečný potlesk byl pro nás důkaz, že se vystoupení opravdu povedlo.

Čert a Mikuláš 4.12.2019

Již 4. 12. 2019 se u nás ve školce a škole ozvalo řinčení čertovského řetězu a zvonění Mikulášské rolničky. Čerti již věděli, že hříšníků bude další den více než dostatek a tak si naši školu vybrali předčasně již tento den.

Čert měl obrovské pekelné vidle, chlupaté tělo a dlouhé uši a byl ovázán velikým řetězem. Šel z něj sice veliký strach, ale Mikuláš nám několikrát ukázal, že je čert poměrně ochočený.

Každé dítě v doprovodu paní učitelky předstoupilo před Mikuláše, který měl o všech záznamy v knize hříchů. Peklo i nebe vědělo skutečně všechno a nebylo možné cokoliv zapírat. Vzhledem k tomu, že v naší škole jsou jenom samé hodné děti, byl Mikuláš spokojený a každého obdaroval balíčkem plným dobrot a vitamínů. Jenom čert se celou dobu vztekal, že si nikoho nemůže odnést do pekla.

Po jejich odchodu zůstal na místě ještě štiplavý kouř a plno pekelných sazí. Budeme doufat, že i nadále budou naše děti hodné, že nebude důvod, aby čert svůj pytel některým hříšníkem naplnil.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu