Home » Mateřská škola » Informace (mš) » Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je od 1.1.2021 zrušena.

Provoz MŠ

po – pá: 6.40 – 15.30

Příchod dětí do MŠ: do 8.00 !

Odchod dětí z MŠ:

po obědě: 11.45 – 12.15
po odpolední svačině: od 14.15 do 15.30

Rodiče jsou povinni předávat děti učitelům do třídy osobně a také si je osobně ze třídy vyzvedávat.

Omlouvání dětí a odhlašování obědů na tentýž den je možné do 7.30 hod. (telefonicky nebo emailem), na následující dny kdykoli během dne.

Režim dne v MŠ

06.40 – 09.15 hry dle volby dětí, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti

09.15 – 11.15 pobyt venku

11.15 – 11.45 hygiena, oběd

11.45 – 12.30 příprava ke spánku (odpočinku)

12.30 – 14.00 odpočinek (13.40 – 14.00 činnosti s předškoláky)

14.00 – 15.30 probouzení dětí, svačina, hry dle volby a přání dětí

Režim dne se přizpůsobuje aktuálním potřebám mateřské školy (např. nepříznivé počasí pro pobyt venku, akce MŠ – divadelní vystoupení, fotografování…)

Mimo provoz mateřské školy zodpovídá za své dítě zákonný zástupce.

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu