Home » Základní škola » Události (zš) » Rozhodnutí o přijetí do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Č.j.: 131 /2019
V Krásné Hoře dne: 16. 4. 2019
Mgr., Bc. Andrea Marková, ředitelka školy

                    

R  o  z  h  o  d  n  u  t  í
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam přijatých žáků do 1. ročníku pod přiděleným registračním číslem.

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání u dětí s těmito evidenčními čísly:

Z/2019-002

Z/2019-003

Z/2019-004

 

 

Z/2019-001 odklad

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si lze vyzvednout u ředitelky školy 16. 4. – 30. 4. 2019 od 7.30 do 8.00 hodin

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková organizace
Krásná Hora 34
582 34 Krásná Hora u HB
+420 569 488 121
skola@zsms.krasnahora.cz

Přihlášení k odběru novinek

Krásná Hora u Havl. Brodu