Informace ze školní jídelny

Školní jídelna v Krásné Hoře zabezpečuje stravování žáků ZŠ, MŠ a zaměstnanců školy.
Jídla jsou připravována podle receptur pokrmů pro školní stravování.
Jídelní lístek je sestavován dle nařízení o naplnění spotřebního koše.

O vaše spokojená bříška se stará paní Jana Kučírková, vedoucí školní jídelny, tel.: 720 051 320, jidelna@zsms.krasnahora.cz.

  

 

Výdej a odhlašování obědů

Výdejní doba obědů je 11:30 – 13:00.
Obědy odhlašujte nejpozději do 7:30 odhlašovaného dne.

Úhrada stravného

Pro úhradu stravného je nutné zřídit si svolení k inkasu na vašem bankovním účtu
ve prospěch účtu školy 181 329 592 / 0300
Nastavte si dostatečný měsíční limit pro strhnutí platby.
Navrhovaná částka pro měsíční limit inkasa za MŠ – 1300 Kč, ZŠ – 800 Kč.

Úhrady za stravné se pak strhnou příkazem k inkasu na základě vyúčtování skutečně odebrané stravy za předchozí měsíc a to nejpozději 20. dne kalendářního měsíce.

Stravování v době nemoci

Žák může odebrat stravu pouze 1. den nemoci.
Další dny si musí obědy odhlásit!