Mateřská škola

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Krásná Hora. Třída mateřské školy Krtečci se nachází v přízemí budovy.  Za budovou školy se staví zázemí pro volný pohyb dětí s prolézačkami a pískovištěm i školní zahradou.  K pobytu venku využíváme okolí školy a obecní hřiště. Poskytujeme předškolní vzdělávání 2,5 – 6letým dětem.

Kapacita mateřské školy je 24 dětí.

Fotografie třídy mateřské školy

Ceník služeb

Úplata za MŠ: 100 Kč / měsíc, bude vybíráno v hotovosti od měsíce prosince 2023

Stravné

Celodenní stravování 54 Kč / den

Provozní doba

 • 6:30 – 15:30 hod.

Příchod dětí

 • 6:30 – 8:00 hod.

Odchody dětí po obědě

 • 12:00 – 12:30 hod.

Odchody dětí po odpočinku

 • 14.00-15.30 hod.

Časový režim dne

 • 6:30 – 8:30: volné hry dětí, zájmové činnosti, hudebně pohybové činnosti
 • 8:30 – 9:00: hygiena, svačina
 • 9:00 – 9:30: činnosti řízené učitelkou – pravidelné kroužky
 • 9:30 – 11:30: pobyt venku, hygiena
 • 11:30 – 12:00: oběd, hygiena
 • 12:00 – 14:00: odpočinek, klidové činnosti dětí
 • 14:00 – 15:30: odpolední svačina, volné hry a činnosti ve třídě nebo na zahradě

Pedagogičtí pracovníci

 • Michaela Lemperová
 • Viktorie Loužecká