Základní škola

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou. Škola se nachází ve středu obce. V budově základní školy je jedna třída mateřské školy a jedna třída 1. stupně základní školy s pěti ročníky, školní družina a školní jídelna. Do naší mateřské a základní školy docházejí zejména místní děti a žáci, ale i děti ze vzdálenějšího okolí.

Jsme malá venkovská škola, ve které díky menšímu počtu žáků klademe především důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Snažíme se každému žákovi poskytnout podmínky vhodné právě pro něj a podpořit jej ve světě vzdělávání a poznávání.

Pedagogičtí pracovníci

  • Ing. Tereza Šťastná – třídní učitelka – ZŠ třída malotřídní (1., 2., 3., 5.)
  • Lucie Bártlová

Fotografie budovy školy