Školská rada

Mgr. Lucie Kuntová, PhD. – zástupce zřizovatele

Lucie Bártlová - zástupce pedagogických pracovníků, zvolena na pedagogické radě 1. 9. 2023

Gabriela Karlová -zástupce zákonných zástupců žáků, zvolena ve volbách od 22. 9. - 29. 9. 2023

Předsedkyní Školské rady byla zvolena paní Mgr. Lucie Kuntová, PhD. dne 16. 11. 2023