Školní jídelna

Přihlášky

Přihlášky ke stravování vyplňují jen nově nastupující strávníci do školní jídelny. Podmínkou účasti na školním stravovaní je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky.

Úhrada stravného

  • POZOR: 4. září mají všechny děti přihlášené obědy

Pro úhradu stravného je nutné zřídit svolení inkasa na vašem bankovním účtu ve prospěch účtu školy: 181329592/0300, v září se bude strhávat jistina 1000,- pro případ nedoplatku ke konci školního roku. Inkasem probíhá platba vždy zpětně o měsíc. VÝŠI INKASA doporučujeme na stavit na 1000,- po ZŠ a 1500,- pro MŠ.

Odhlašování obědů

Obědy odhlašujte na e-mail: jidelna@zsmskrasnahora.cz nebo na tel.: 569 488 121 a to nejpozději do 7:30 odhlašovaného dne.

Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti ve škole (MŠ i ZŠ). V době prázdnin a jiného školou stanoveného volna je ze stravování automaticky odhlášen.

V době nepřítomnosti je obědy nutné odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti má strávník právo dotovaný oběd a zákonný zástupce si ho může vyzvednout do jídlonosiče. V následujících dnech už tento nárok nemá.

Zaměstnanci

  • Vedoucí školní jídelny: Drahomíra Dana Pastvová
  • Kuchařka: Drahomíra Dana Pastvová

Fotografie školní jídelny