Školní družina

Školní družina má v ZŠ jedno oddělení.

Denní provoz ve školní družině je od 11:40 hod. do 15:30 hod.

Ranní pobyt dětí ve škole, v době od 7:00 hod. do 8:00 hod. je zajištěn dozorem.

Aktivity jsou přizpůsobeny na všestranný rozvoj žáků. Vedle samostatné učebny, využívají žáci venkovní školní i obecní hřiště.

Pedagogický pracovník

  • Lucie Bártlová

Fotografie školní družiny