Schůze Školské rady

Ve čtvrtek 16.11. se koná první schůze Školské rady.